Qeparo

40,000 €

בית מסורתי למכירה בQeparo, Albania - נכס בQeparo, Albאלבניה

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | בתים

פרטים

€50,000

Qeparo, ארץ אלבניה למכירה. מגרש למכירה בקו החוף האלבני,

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | קרקעיים

פרטים

€65,000

Qeparo, הבית מסורתי אלבניה למכירה,

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | בתים

פרטים

80,000 €

בית מסורתי למכירה בQeparo, אלבניה,

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | בתים

פרטים

€1,000,000

מגרש למכירה בQeparo אלבניה,,

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | ארץ

פרטים

€1,000,000

מגרש למכירה בQeparo, אלבניה - 20,000 m2,

0 חדרי שינה | 0 חדרי אמבטיה | ארץ

פרטים