הרישומים אחרונים

Located near the block area and an artificial lake in a new building

year of Construction 1 Based in. floor with access from the main road,

1 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

120,000 €

2 €80 /month,

2 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

55,000 €

Beautiful,

1 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

120,000 €

year of Construction 2 Bedroom Apartment for Rent in Saranda,

2 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

105,000 €

2 Bedroom Apartment for Sale in Saranda with full sea view 107m2. 100 Full sea View,

2 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

Bedroom Apartment for Sale in Saranda with full sea view 107m2

Apartment in front of the Corfu Island for sale in Saranda Albania 2 Bedroom Apartment for Sale in Saranda with full sea view 30 Bedroom Apartment for Sale in Saranda,

2 חדרי שינה | 2 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

Bedroom Apartment for Sale in Saranda with full sea view 107m2

2 Apartment in front of the Corfu Island for sale in Saranda Albania,

2 חדרי שינה | 2 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

€ 52.500

Bedroom Apartment for Sale in Saranda with full sea view. Bedroom Apartment for Sale in Saranda,

1 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים

meters from the sea with full sea view

€102,600,

1 חדרי שינה | 1 חדרי אמבטיה | דירה

פרטים